خدایا

خدایا

من بنده حقیر و کوچک و نا توان تو ام 

بر من لحظه ای ناشکری را مپسند که عاجز تر از آنم که توان مقابله با تقدیر حکیمانه تو را داشته باشم 

خدایا رحم کن بر این بنده بیچاره که غنی یا فقیر هر چه که باشد جز تو پناهی ندارد

پروردگار و معبود من لحظه ای روا مدار که به حال خویشتن رها شوم و ردی از ناشکری بر زبان قاصرم بر جای ماند 

ای همه آرامشم در اوج تلاطم به تو پناه می برم از هر خیال باطل

نفسم را حبس می کنم  و می دانم بی اراده تو دمم باز دمیده نخواهد شد 

تصور لحظه ای بی تو بودن چنان عرق سردی بر وجودم می نشاند و  چنان سست و لرزانم می کند که نای در خود جمع شدن و پیچیدن را هم از من می ستاند 

پس ای ملجاء امن و آرامش من یاری ام کن

می دانم ، می بینم و می شنوم تو را که همراهم هستی 

کمکم کن که لحظه ای دست مهربانت را رها نکنم 

چشم در چشم مراقبم باش که سخت محتاج تیمار تو ام

/ 0 نظر / 18 بازدید