پروردگارا

پروردگارا!!

داده ات نعمت است و نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان! ... و من تورا شاکرم همیشه و همه حال به داده و نداده و امتحانت...آنقدرم ده که محتاج نباشم و امتحانی گیر که شرمنده نگردم!

/ 1 نظر / 21 بازدید
3پید

سلام خواهش ماهش محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی و دست های خودت خیس نشود [گل][گل][گل]