گذشته ایرانیان

در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید ، هیچ کس عصبانی نیست ! هیچ کس سوار بر اسب نیست  ، کسی در حال تعظیم دیده نمی شود !!  برده داری هیچگاه در ایران مرسوم نبوده است !!!! در میان صدها پیکر نشان داده شده ، حتی یک پیکر برهنه  دیده نمی شود !!! .

ایرانیان با چنین پیشینه و سرشتی   اسلام را با جان و دل پذیرا شدند و بر خلاف دیگران با گوشت و پوست خود  آنرا درک کرده و بر آن پایدار مانده اند.

  فرهنگ صحیح گذشته  خود را که بر اسلام و فطرت منطبق است پاس بداریم و در عمل از آن حراست کنیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

/ 2 نظر / 18 بازدید
پویا

الهی ! تو را آرزو می کنم و هر بار سر افکنده از بدیهایم باز می گردم باز می گردم و وقتی به خلوت تنهاییم می رسم باز دلم به سوی تو پر می کشد[گل]

3پید

ديديم نميشود درزمين عاشق شدبه اسمان پروازکرديم وقتي برگشتيم مارادرقفس انداختند نتوانستيم ثابت کنيم پرنده نيستيم ماتنها عاشق شده بوديم