قافله عمر
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: دعا

چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٦ :: فرزند عزیزم

سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥ :: رک بگویم

دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: گذشته

شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤ :: روزگار و آموزگار

دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٤ :: سه چیزمهم

سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ :: هرگز به خدا نگو چرا!!!!؟؟

چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ :: پروردگارا

» زندگی نوشیدن قهوه است :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تبریک سال نو :: دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» کودک و خدا :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» گذشته ایرانیان :: پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» هفت پند مولانا :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» کلاه فروش :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» فقر :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» خدایا ا من حرف بزن :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» عشق حقیقی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» نامه پیرزن به خدا :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» مادر مهربان :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» خدایا :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» مادر :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» حضرت سلیمان و موچه عاشق :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» تغییر دنیا :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» دعا :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» خداانسان را رها نمی کند :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱