قافله عمر
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین باش

در مهر دوستی مانند خورشید باش

هنگام خشم و غضب مانند کوه باش

در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش

در هما هنگی و کنار آمدن با دیگران مانند دریا باش

خودت باش همانگونه که مینماییموضوع مطلب : هفت پند مولانا
          
پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: ٢:٠٦ ‎ب.ظ